ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 

İşbu üyelik sözleşmesi ve onun ekleri gizlilik politikası, pazaryeri sözleşmesi sitemizde sunulan hizmetlerden faydalanmak için gerekli kural ve koşulları içerir. Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı No:23 İstanbul adresinde bulunan “Tunçay Keçeci SANAL E-TİCARET HİZMETLERİ” kısaca“yemeksiparisi.com.tr” olarak anılacak olup sözleşmede “ARACI” konumundadır. 

www.yemeksiparisi.com.tr sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanmak için kullanıcıların siteye alıcı yada satıcı olarak üye olması gerekmektedir. Kullanıcı kayıt formu doldurularak veya sosyal medya ağları olan Facebook, Twitter, Pinterest vb. aracılığıyla www.yemeksiparisi.com.tradresi üzerinden yemeksiparisi.com.tr sistemine üye olunabilir. 

Her yemeksiparisi.com.tr kullanıcısı, yemeksiparisi.com.tr ileakdetmiş olduğu işbu Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder. 

Üye olan her kullanıcı, üyeliğinin onayı ile birlikte üyelik sözleşmesi ve üyelik sözleşmesinin eklerini okuduğunu, tüm maddelerianladığını ve üyelik sözleşmesi ile eklerinde belirtilen tüm hükümleri onayladığını kabul eder.yemeksiparisi.com.tr ise sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından yemek siparişi verme imkânı sunar. 

TARAFLAR 

İşbu Tunçay Kececi Sanal E-ticaret hizmetleri yani yemeksiparisi.com.tr web sitesi, satıcı ya da alıcı sıfatıyla üye olan kullanıcılar arasındaelektronik ortamda yürürlüğe girmiştir. İşbu Üyelik Sözleşmesi alıcı ya da satıcının siteye üye olması ile birlikte yürürlüğe girecektir.TANIMLAR 

İşbu Üyelik Sözleşmesinin içeriğinde bulunan ibareler, tanımlar ve kısaltmalar karşılarında yazılan anlamları ifade edecektir.yemeksiparisi.com.tr isimli alan adı ve bu alan adına ait alt alan adları ve mobil uygulamalar dâhil hizmet sunulan tüm web sitelerinive uygulamalarını ifade eder. 

Üye: Siteye satıcı üye veya alıcı üye olarak kayıt olan tüm kullanıcıları ifade eder. 

Alıcı Üye: Kendi belirlediği bir ürünü satın almak ve sitenin üyelere sunduğu olanaklardan faydalanmak için siteye üye olan özel vetüzel kişileri ifade eder. 

Satıcı Üye: Alıcı üyelerin ihtiyaç duyduğu ürünleri oluşturmak ve sitenin üyelere sunduğu olanaklardan faydalanmak için siteye üyeolan özel ve tüzel kişileri ifade eder. 

Yemek & Gıda Menüleri: Satıcı üyelerin satışa sunduğu menüleri ifade eder (yemek çeşitleri, içecekler, tatlılar, gıda çeşitleri vb.) 

Üye Paketi Modelleri

1. Komisyon+Ücretlendirme: İşletmeler sipariş ödemeleri için kapıda ödeme seçeneğini kullanır. Başarılı şekilde ödemesi alınmış ve teslim edilmiş siparişler'den sadece güncel komisyon oranı kesilir. Güncel komisyon oranı için tıklayın.  İşletmeler tarafından siteye ödenecek komisyon bedeli her gün, her hafta, her ay işletme hesabına otomatik yansıtılır. Ödemeler ister havale, ister iyzico üzerinden kredi kartı ile yemeksiparisi.com.tr'ye yapılır. Ödemeyi zamanında yapmayan işletmelerin hesapları ödeme alınana kadar otomatik olarak dondurulur.

2.İyzico+Komisyon: Her satış için belirlenmiş güncel aracı ödeneği oranı komisyon oranı. Bu üyelik modelinde, işletmeler ürün ödemelerini site havuz hesabına alırlar. Başarılı şekilde ödemesi alınmış ve teslim edilmiş siparişler'den güncel site komisyon oranı kesilir. Güncel komisyon oranı için tıklayın. Tüm ödemeler ödeme kuruluşumuz olan iyzico güvenli havuz hesabında tutulur. Kazançlar her çarşamba iyzico tarafından işletmelerin hesaplarında belirledikleri iban numarasına havale edilir. 

3. Abonelik Paketi: İşletmeler aylık yada yıllık olarak yemeksiparisi.com.tr'ye üye olabilirler. Bu üyelik modelinde her hangi bir komisyon oranı kesilmez. Sınırsız menü girişi, sınırsız satış yapabilirler.


Madde 1: SÖZLEŞMENİN KONUSU, KAPSAMI VE KABULÜ

Üyelik Sözleşmesinin Konusu 

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu; siteye üyelik koşulları, sitede satışa sunulan ürünlerden faydalanma şartları ile taraflarınyükümlüklerinin belirlenmesidir.Üyelik Sözleşmesinin Kapsamıİşbu üyelik sözleşmesinin kapsamı; sözleşme ve sözleşme eklerinde belirlenen hükümleri, site içerisinde yemeksiparisi.com.trtarafından paylaşılan kullanım, üyelik ve hizmetlere yönelik uyarı, yazı ya da açıklama gibi beyanları kapsar. 

Üyelik Sözleşmesinin Kabulü 

Kullanıcı siteye üye olmakla birlikte Üyelik Sözleşmesini, Üyelik Sözleşmesinin eklerini, site içerisinde yemeksiparisi.com.trtarafından paylaşılan kullanım, üyelik ve hizmetlerine yönelik uyarı, yazı ya da açıklama gibi beyanların tamamını kabul etmiş olur.Üye, siteyi kullanmak ile birlikte söz konusu beyanlarda belirtilen tüm hususlara uygun davranacağını kabul etmektedir. 

Madde 1: SİTEYE ÜYELİK VE SİTEYİ KULLANIM KOŞULLARI 

yemeksiparisi.com.tr üyesi kendisinin belirleyeceği bir '"Kullanıcı Adı'' ve ''Şifre''ye sahip olur. ''Kullanıcı adı” üyeye özeldir ve aynı'kullanıcı adı'' iki farklı üyeye verilmez. yemeksiparisi.com.tr, kullanıcıyı sadece kendi bölgesinde olan ve yararlanabildiğikampanyalardan e-posta ,sms yada mobil bildirim yolu ile haberdar eder.  ''Şifre'' sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamiylekullanıcının sorumluluğundadır. yemeksiparisi.com.tr şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.Kullanıcının yemeksiparisi.com.tr üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Buişlem yemeksiparisi.com.tr 'de ''Giriş'' şeklinde tanımlanmıştır.Siteye 18 yaşından büyük kişiler üye olabilir.Üyelerin, üyeliğin devamı için site kullanım koşullarına uygun hareket etmeleri gerekmektedir. yemeksiparisi.com.tr tarafındandondurulmuş ya da üyelikten uzaklaştırılmış olan kullanıcıların üyelik kayıtları tamamlanmış olması, üyeliğin devamı anlamınagelmemektedir. 

Madde 2: HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 

KULLANICILARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Üye yemeksiparisi.com.tr servislerinden yararlandığı sırada;Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından(şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu,Üyelerin sisteme erişim için kullandıkları kullanıcı adı ile kullanıcı şifresinin güvenliği ve üçüncü kişilerden korunması kendisorumlulukları altındadır. Sisteme giriş bilgileri üyenin kendi ihmal ve kusurlarından dolayı üçüncü kişilerin eline geçmesi, hesabınbir başka kişi tarafından kullanılmasına izin verilmesi ve söz konusu ihmal sonucu yemeksiparisi.com.tr ile üçüncü kişilerinuğrayabileceği maddi ya da manevi zararlarda yemeksiparisi.com.tr‟nin doğrudan veya dolaylı hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, yemeksiparisi.com.tr tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkınınyemeksiparisi.com.tr'ye ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,yemeksiparisi.com.tr servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade yemeksiparisi.com.tr ortamına eklediğidosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve yemeksiparisi.com.tr‟nin bu dosyalardan dolayıhiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, yemeksiparisi.com.tr tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklereait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple yemeksiparisi.com.tr „nin sorumlu olmayacağını,Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak,ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardanyemeksiparisi.com.tr „nin sorumlu olmayacağını,yemeksiparisi.com.tr „de sunulan hizmetlere yemeksiparisi.com.tr tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığıdurumlarda yemeksiparisi.com.tr‟nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından dolayı gelebilecek zararlardan ötürü yemeksiparisi.com.tr „nin sorumlu olmayacağını,Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzların genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, dağıtmamayı, reklam yapmamayı,Yiyecek içecek ve gıda dışında herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,yemeksiparisi.com.tr servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcınınrızası dahilinde olduğunu, Kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, Servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı yemeksiparisi.com.tr‟den tazminat talep etmemeyi, yemeksiparisi.com.tr „den izin almadan yemeksiparisi.com.tr servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, yemeksiparisi.com.tr‟nin, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde yemeksiparisi.com.tr „nin gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, yemeksiparisi.com.tr‟nin, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalanmamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilmeyetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kaydetmemeyi, kötüye kullanmamayı, Üyenin ''kullanıcı'' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumludur.

Ürün Ödemeleri

Alıcı üyeler, ürün teslimi sırasında servisin daha önceden kendilerine bildirmiş olduğu ücreti site üzerinden ödemezler. Sistemsadece satıcı üyelere kapıda ödeme seçeneği sunmakla birlikte yemeksiparisi.com.tr platformu dışında yapılan herhangi birödemeden yemeksiparisi.com.tr‟nin sorumlu tutulamayacağını,Üyenin, ürün teslimi sırasında ödeme yapması gerektiğini aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini kabul vetaahhüt etmiştir.Alıcı ve satıcı üyeler; sitede herhangi bir işlem esnasında Üyelik Sözleşmesinde yer alan tüm hükümleri ve sitede belirtilen kurallarave yürürlükteki mevzuata uygun işlem yapacağını, bu konuyla ilgili gerekli tüm şart ve koşulları okuduğunu, anladığını ve onayverdiğini beyan eder. 

SATICI ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Satıcı üyeler, site üzerinden yiyecek, içecek, gıda vb. gibi hukuka uygun ürünler satabilir.Satıcı üye, sipariş edilen ürünü alıcıya teslim etmekle yükümlüdür. Satıcı, alıcı üye tarafından belirtilen adrese siparişi teslimedeceğini kabul etmiş olur. Online verilen siparişlerde, siparişin adrese zamanında teslim edilmemesi yada teslim edilememesi, siparişin gecikmesi, siparişin alıcı tarafından iptal edilmesi,sipariş verenin belirtilen adreste bulunmaması gibi durumlarda, satıcı üye ve alıcı üye arasında çıkabilecek herhangi biranlaşmazlıkta ve uyumsuzlukta yemeksiparisi.com.tr sorumlu tutulamaz. yemeksiparisi.com.tr söz konusu durumlarda herhangi bircezai ve hukuki sorumluluğa tabi tutulamaz. Satıcı üye ve alıcı üye arasında çıkabilecek anlaşmazlıklardan ve uyumsuzluklardan dolayı yemeksiparisi.com.tr sorumlu tutulamaz.yemeksiparisi.com.tr söz konusu durumlarda herhangi bir cezai ve hukuki sorumluluğa tabi tutulamaz.Satıcı üyelerin, site üzerinden verilen siparişlerde vergi sorumluluğu kendilerine aittir. Satışı gerçekleşen siparişlerin vergisorumluluğu, online yemek satışını yapan işletmelere aittir.Satıcı üyeler, gerçekleştirdiği siparişlerin tüm aşamalarında, işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen hak ve yükümlülüklerini yerinegetirmemesinden kaynaklanan tüm talep ve davalardan doğacak hak ve alacaklar ile avukatlık ücretlerini karşılayacaklarını kabulederler. yemeksiparisi.com.tr aleyhine alıcı üyeler ve hak sahipleri tarafından gelecek olan davalardan kaynaklı avukatlık ücreti vetazminat gibi her türlü taleplerini satıcı üyeye rücu etme hakkı mevcuttur.   İşletmeler kendilerine uygun abonelik modellerinden birini seçebilirler. Komisyon+iyzico modeli ile çalışmayı kabul eden işletmelerden, her tamamlanansipariş için site üzerinde belirlenen komisyon oranı kesilir. Satışı gerçekleşen ürünlerin ödemeleri, komisyon oranı düşülerek herçarşamba günü satıcının işletme hesabında belirlediği ve onayladığı IBAN numarasına gönderilir. Hatalı iban numarasın'dan kaynaklı problemlerde yemeksiparisi.com.tr sorumlu tutulamaz. İban numarasının doğruluğu ve sisteme hatasız şekilde girişmiş olması satıcı üyelerin sorumluluğundadır.

ALICI ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Alıcı üye,yemekisiparisi.com.tr'de satışa sunulan üyünlerin, üyelik sözleşmesine ve üyelik sözleşmesinin eklerine, yürürlükteki mevzuata,sitede belirlenen uyarı, bildirim ve açıklamalara, uygun olduğunu kabul eder. Alıcı üye satın aldığı ürünlerin ve hizmetlerin hukukisorumluluğunun ve yükümlülüğünün kendisine ait olduğunu, yemeksiparisi.com.tr‟nin hiçbir koşul altında bu durumdan doğabileceksorunlar ile ilgili doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmadığını kabul eder.Alıcı üye, satın aldığı hizmetler ve ürünler ile ilgili yürürlükteki düzenlemelere aykırı olmasından dolayı kaynaklanacak her türlümaddi ve manevi sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.Alıcı üyeler, yemeksiparisi.com.tr üzerinde satışa sunulan hizmetler ve ürünlerin teslim sürecinde yaşanabilecek herhangi bir sorunda veya herhangibir tarafın işbirliğinden vazgeçmesi, siparişi geciktirmesi yada siparişi iptal etmesi gibi hallerde yemeksiparisi.com.tr‟nin hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğunun olmayacağını vedoğabilecek zararlardan dolayı yemeksiparisi.com.tr‟den hiçbir durumda tazminat talep edemeyeceklerini kabul ederler.Alıcı üyeler, işbu sözleşmede ve site içerisinde belirtilen kurallara veya yürürlükteki mevzuatlara aykırı davranması durumunda,yemeksiparisi.com.tr‟nin uğradığı zararı tazmin edeceğini, yemeksiparisi.com.tr‟nin ihtar ve ihbar şartı olmaksızın oluşan zararını bubedelden tahsil edebileceğini beyan ve taahhüt eder.Alcı üye, site üzerinde satışa sunulan ürünlerin ve hizmetlerin tesliminden sonra işbu üyelik sözleşmesinde belirtilen sorumluluklarını yerine getirmemesindenkaynaklanan ve satıcı üyeler tarafından talep edilen hak, alacak ve avukatlık ücreti gibi tüm masrafları karşılayacağını kabul eder.yemeksiparisi.com.tr, satıcı üyeler tarafından açılan dava nedeniyle oluşabilecek avukatlık ücreti masrafları ile tazminat taleplerinialıcı üyeye rücu etme hakkını saklı tutar. yemeksiparisi.com.tr dışında ödemesi alınmış siparişlerde, ücret iadesi yemeksiparisi.com.tr‟nin bünyesindebulundurduğu üye işyerleri tarafından yapılmaktadır.yemeksiparisi.com.tr üye işyerleri tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbirsorumluluk kabul etmemektedir. 

YEMEKSİPARİSİ.COM.TR ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

yemeksiparisi.com.tr herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı yemeksiparisi.com.tr‟nin kullanıcılarına veyaüçüncü kişilere karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.yemeksiparisi.com.tr, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilensonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunlarıtaahhüt etmemektedir.yemeksiparisi.com.tr kullanıcıların sistemden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların,resimlerin, bilgilerin, mesajlarınbazılarını veya tamamını uygun göreceği periyotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerindendolayı yemeksiparisi.com.tr sorumlu tutulmayacaktır.yemeksiparisi.com.tr kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet vemülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.yemeksiparisi.com.tr kullanıcılarının ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği bilgi, belge, yazılım,tasarım, grafik vb. eserlerin her türlü yazılı ve görsel mecrada yayınlanma, işleme, sosyal medya ağlarında paylaşma ve/veyayemeksiparisi.com.tr sistemi içinde yemeksiparisi.com.tr tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir.Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması, işlenmesi ve/veya yayınlanması ihtimal dâhilindedir. 

Buhallerde kullanıcı, yemeksiparisi.com.tr‟den hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.yemeksepeti.com.tr ve sitenin mobil uygulamaları içinde yer alan tüm ürünlerin satışı, sunumu, görseli ve fiyatlandırmasısatıcılara ait olup bu konuda zaman içinde yapılacak değişikliklerden yemeksepeti.com.tr sorumlu tutulamaz.Sitenin kullanıcıları için sunduğu 3 ayrı mobil uygulama mevcuttur. Alıcılar için müşteri siparişi; satıcılar için restoran siparişyönetimi ve kurye yönetim uygulaması.  yemeksiparisi.com.tr, kullanıcının yemeksiparisi.com.tr sistemi dışındaki web-sitelerine geçişini sağlayabilir. 

Bu takdirdekullanıcı geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden yemeksiparisi.com.tr‟nin sorumlu olmadığını peşinen kabul eder.yemeksiparisi.com.tr kullanıcı üyeliği gerektirmeyen hizmetleri zaman içinde üyelik gerektiren bir hale dönüştürülebilir, ilavehizmetler açabilir, bazı hizmetlerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.yemeksiparisi.com.tr, kanuna uygun şekilde talep edildiği takdirde kullanıcı kişisel bilgilerini talep eden tarafa vermekleyükümlüdür.yemeksiparisi.com.tr, site içerinde sunulan hizmetlerin ve ürünlerin içeriklerini değiştirebilme, Üyelerin sisteme yüklediği ürünleri ve hizmetlerin içeriklerini üçüncü kişilerin erişiminekapatabilme ve son verme hakkını saklı tutar. yemeksiparisi.com.tr bu hakkını üyeye özel bildirimde bulunmadan kullanabilir. 

Üyeler, sitenin öngördüğü değişiklikleri veya düzeltmeleri kısa süre içinde yerine getirmek zorundadırlar. yemeksiparisi.com.tr‟ninöngördüğü değişiklikler veya düzeltmeler gerekli olduğu durumlarda site yöneticileri tarafından yapılabilir. yemeksiparisi.com.trtarafından öngörülen değişiklikler zamanında yerine getirilmediği takdirde doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ilgiliüyenin yükümlülüğündedir. 

Sitede üyeler tarafından verilmiş linkler aracılığıyla erişilen hiçbir portaldan, dosyadan, içerikten, web sitesinden ve bu linkleraracılığıyla sunulan hiçbir hizmetten yemeksiparisi.com.tr sorumlu ve yükümlü değildir.yemeksiparisi.com.tr, üyelerin bilgilerini saklama, gerek olduğu durumlarda kullanma, ilgili kurumlarla veya kişilerle paylaşmahakkına sahiptir. 

Üyeler, üyelik kaydı esnasında belirttikleri kullanıcı bilgileri, üçüncü kişilerin telif hakkı, ticari unvanı yâda marka gibi haklarını ihlaletmemesi gerekmektedir. Üyelerin bu hükme aykırı davranması sonucunda, yemeksiparisi.com.tr üyeden bu durumu düzeltmesinitalep edebilir yâda üyeye bir bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilir veya üyeliğe son verebilir. Bu durumun ihlalindedoğabilecek her türlü zarardan ilgili üye sorumludur.yemeksiparisi.com.tr üyelerin, üyelik sözleşmesine, sitenin genel kurallarına ve ahlak kurallarına aykırı mesaj yâda içerikoluşturması durumunda ilgili mesajı ve içeriği erişimden kaldırma ve silme hakkına sahiptir. yemeksiparisi.com.tr bu içerik veyamesajı oluşturan üyeye herhangi bir özel bildirimde bulunmadan üyeliğini dondurabilme veya üyeliğine son verme hakkına sahiptir.

Kişisel bilgileriniz bizim bilgimiz olmadan silinmesi, yetkisiz kişilerin eline geçmesi, izinsiz değiştirilmesinden doğacakmağduriyetlerden biz sorumlu değiliz.Site üzerinden başka özel veya tüzel kişilerin mülkiyet hakkının ihlali yapılarak görülen işlemlerden üyelerin kendileri sorumludur vesite tarafından sorumlu tutulamaz. 

Site ve mobil uygulamalarda yer alan tüm yazılar, ürünler, hizmetler, yiyecekler, içecekler “olduğu gibi” yayınlanmakta olupürünlerin, hizmetlerin, yemek menülerinin doğruluğu site tarafından garanti edilmemektedir. 

Sitede yer alan tüm yazıların, ürünlerin,hizmetlerin, yiyeceklerin, içeceklerin bilgilerin olası yanlışlıklarından, eksikliklerinden ya da bu ürünlere, hizmetler, yazılara/bilgileredayanılarak yapılan işlemlerden doğacak doğrudan veya dolaylı her türlü maddi/manevi zararlar ve masraflardan ve her ne şekildeolursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan ve masraflardan yemeksiparisi.com.tr sorumlu değildir.yemeksiparisi.com.tr sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından yemek ve gıda siparişi verme imkanı sunar.Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı yemeksiparisi.com.tr' un üyelerine veya üçüncüşahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. 

yemeksiparisi.com.tr, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikleryapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.yemeksiparisi.com.tr ve onun uygulamaları, alıcılara kendilerine en yakın restoran konumlarını gösterebilmek için alıcıların konumbilgilerini kaydedecektir. Bu bilgiler kesinlikle üçüncü kişiler ile paylaşılmayacak ve yemeksiparisi.com.tr‟nin güvenlikli veri tabanındasaklanacak ve tüketicinin isteği üzerine imha edilecektir. 

Vergilendirme:Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler yemeksiparisi.com.tr şirketininsorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.

Ürün Teslimatı:İşletmeler tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğuyemekler, gıdalar kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığıicin doğacak her türlü kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır. 

Ürün İadesi: Alıcılar site dışı işletmelerin kuryelerine nakden veyapos cihazı ile ödeme yapabilirler. Siparişte yaşanacak herhangi bir aksaklık neticesinden doğan iade talebinden yemeksiparisi.com.trmesul tutulamaz.Ürün iade işlemi, satışı yapan satıcı üyelere aittir. Herhangi bir durumda doğacak anlaşmazlıktan yemeksiparisi.com.tr sorumlututulamaz.Sipariş verilen ürünlerin restoranda bir kısmının ya da tamamının mevcut olmaması nedeniyle verilen siparişin bir kısmının ya datamamının iptali ve gecikmesi durumunda yemeksiparisi.com.tr sorumlu tutulamaz. 

Kapıda ödemelerde ücret iadesi, yemeksiparisi.com‟un bünyesinde bulundurduğu restoranlar tarafından yapılmaktadır. yemeksiparisi.com.tr, restoranlartarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. 

yemeksiparisi.com.tr kayıtlarının geçerliliği:Üye, bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda yemeksiparisi.com.tr'nin defter kayıtlarıyla, bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Maddeanlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu,belirten yemeksiparisi.com.tr kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkındanpeşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, firma‟nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formundabelirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. 

Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesidurumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağınıkabul eder. 

Bilgilerin Saklanması ve İspat Yükümlülüğüyemeksiparisi.com.tr, sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. yemeksiparisi.com.tr, sözkonusu bilgilerle kullanıcı bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporlarıkendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir. Buişlemler yemeksiparisi.com.tr Gizlilik Politikası hükümlerine aykırılık teşkil etmez.yemeksiparisi.com.tr sisteminde kayıtlı kullanıcı bilgileri (kullanıcı isim, soyadı, e-mail, tc, telefon numarası adresi ve sair bilgiler), kullanıcıların yaptıklarıyorum/değerlendirmeler, paylaşımlar, yayımladıkları diğer yazı ve resimler vb. yemeksiparisi.com.tr Gizlilik Politikası‟na tabi olacakşekilde en az üç (3) yıl boyunca saklanır. 

Delil SözleşmesiTaraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ilebilgisayar kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup kullanıcı bukayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.Uygulanacak HükümlerBu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise TürkKanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesair) uygulanacaktır.Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleriİş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleriyetkili olacaktır.YürürlükKullanıcılar kayıt formunu doldurduktan, yemeksiparisi.com.tr ve onun uygulamalarını kullanarak hizmet aldıktan ya da siparişverdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer. 

Fesih ve değişiklikyemeksiparisi.com.tr istediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sonlandırabilir veya değişiklik yapabilir.

Atatürk mahallesi Ataşehir Bulvarı No 23 Turkey
İletişim 8503051390
info@yemeksiparisi.com.tr


RESTORAN MOBİL UYGULAMALARI